Rockwool

Mediaspjuth fick i uppdrag att upplysa arkitekter i Norge, Sverige och Danmark om fördelarna med fasadisoleringssystemet REDAir från ROCKWOOL. Det fanns mycket att berätta. Systemet är snabbmonterat, brandsäkert, flexibelt och energieffektivt, för att nämna några egenskaper.

För att tydliggöra varför REDAir är bra, valde vi att följa ett antal projekt där man praktiskt får se fördelarna med systemet. De olika projekten var av olika karaktär som var och en bidrog till att lyfta fram mångsidigheten hos REDAir. Det handlade om höga hus med träkonstruktion, renovering av miljonprogramhus, nybyggnation och ett kvarter med flera olika fasadmaterial.
Detta var också projekt där arkitekten i fråga valt REDAir för dess unika egenskaper. Projekten dokumenterades via film och i printat material. Dessa har sedan spridits via webb, sociala medier och i direktkommunikation med berörd målgrupp samt genom PR.
För varje projekt som vi följde gjorde vi film, pressrelease, broschyr och bannerannonsering.
Kampanjen hade en budget på cirka 1 MSEK och genomfördes i Danmark, Norge och Sverige.

PR Grafisk design Film Annonser Digitalt Projektledning
Tillbaka

Fler intressanta projekt