Vårt miljöarbete

I december 2019 blev vi Miljödiplomerade. Det är ett kvitto på att vi jobbar systematiskt med miljöfrågan och jobbar med ständiga förbättringar inom området. Hela företaget är engagerat i ämnet och vi jobbar aktivt för att vara en förebild och inspirera andra att verka för en mer hållbar framtid.

Vår miljöpolicy

Mediaspjuth har som mål att bli ett än mer klimatsmart företag där miljöfrågan värderas högt. Detta gör vi genom att välja leverantörer som jobbar med miljösystem, prioritera lokala företag/råvaror, handla klimatsmart och ekologiskt samt källsortera. Vi följer gällande miljölagstiftning där vi genom ständiga förbättringar och stort engagemang verkar för att minimera vår egen miljöpåverkan och inspirera och påverka till ett mer hållbart liv.

 

Tillbaka