Våra 5 tips för lyckad kriskommunikation

Våren 2020 slog covid-19 till med dunder och brak. För många organisationer och företag innebar det en stor kris. Men det krävs ingen pandemi för att det ska vara läge för kriskommunikation.

En kris kommer alltid olägligt. Och kan dyka upp precis när som helst. Arbetet med kriskommunikation blir riktigt bra om du redan innan har en organisation, som helst också har tränat på uppgiften. Att ha en utsedd och tränad krisgrupp innebär att ni snabbt är redo varje gång krissituationen är framme.

På Mediaspjuth har vi arbetat med kriskommunikation i över 20 år och bjuder här på 5 handfasta tips.

1. Agera offensivt!
Bestäm dig för att agera, du vinner alltid på att kommunicera när det är kris. Att dra täcket över huvudet och hoppas att det blåser över eller att någon annan löser problemet är inget bra alternativ. Att vara offensiv innebär att du bestämmer dig för att hitta lösningar på problem. Det är alltid en fördel att, i möjligaste mån, äga situationen.

2. Var snabb!
Samla omedelbart in information om läget. Gör en värdering om vad ni ska informera om och till vilka. Börja alltid med information internt. Bestäm också när den ska vara klar. Gå mot en deadline. Utgå ifrån att det finns stora vinster genom att snabbt komma ut med korrekt information.

3. Utgå från worst case scenario!
Förbered dig på det värsta. Tänk worst case. Men framför allt, tänk lösningar. Krishanteringen blir lättare om du är mentalt förberedd på att det kan gå riktigt illa.

4. Var tydlig!
Det är ytterst viktigt att vara tydlig. Undvik antaganden, svävande formuleringar och beskriv det faktiska läget. Eventuella bedömningar framåt ska göras på goda grunder. Annars är det bättre att meddela att ni återkommer med löpande information.

5. Se till att finnas där!
Oavsett hur tydlig, omfattande eller snabb du är med informationen kan du utgå ifrån att det kommer fler frågor. Vi människor är väldigt olika. En del nöjer sig med den information som ges, medan andra gärna vill höra en röst eller kanske få ställa följdfrågor. Respektera informationstörsten!

Vill du ha hjälp med kriskommunikation?
Kontakta oss på Mediaspjuth

Publicerad i Övrigt
Light Dark